Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Logowanie
Od grosika do złotówki Klub Bezpiecznego Puchatka Szklanka mleka WF z klasą Bezpieczna i przyjazna szkoła Owoce i warzywa w szkole

Realizowane programy i projekty

Owoce i warzywa w szkole

 

                  

Od pażdziernika 2014 roku nasza placówka realizuje program europejski "Owoce i warzywa w szkole", ktory jest kontynuacją programu "Owoce w szkole" realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 - 2013/2014. Głównym celem programu jest trwala zmiana nawyków zywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez dzialania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W Polsce program skierowany jest do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolego oraz uczniów klas I-III. Finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%).

FOTORELACJE Z REALIZACJI PROGRAMU - R. SZK. 2016/17

Szkolny konkurs plastyczno- literacki pod hasłem "Jedz owoce i warzywa, z nimi zdrowia ci przybywa".

Zobacz album fotograficzny

 

FOTORELACJE Z REALIZACJI PROGRAMU - R. SZK. 2015/16

Teatrzyk w wykonaniu uczniów klasy trzeciej „ Witaminki dla księcia Marcela”

Zobacz album fotograficzny

Jedz owoce i warzywa, z nimi zdrowia Ci przybywa !  – szkolny konkurs  literacki na najlepszą rymowankę nt owoców i warzyw.

Zobacz album fotograficzny

"Owoce i warzywa w literaturze"  -  wykonywanie ilustracji  do  wierszy,  w oddziale przedszkolnym.

Zobacz album fotograficzny

"Zasady zdrowego odżywiania" - prezentacja multimedialna.

 

Zobacz album fotograficzny

Wspólna degustacja owoców i warzyw w klasach.

Zobacz album fotograficzny

FOTORELACJE Z REALIZACJI PROGRAMU - R. SZK. 2014/15

 

Wspólna degustacja owoców i warzyw w świetlicy szkolnej - dodatek do II. śniadania.

Zobacz album fotograficzny

"Jedz owoce i warzywa - będziesz zdrowy jak ryba!" - wspólne wykonanie plakatu przez dzieci podczas zajęć świetlicowych.

Zobacz plakat

"Kto owoce i warzywa spożywa, ten zdrów jest jak ryba!" - zredagowanie gazetki tematycznej z wykonanych prac.

Zobacz gazetkę

 

"Jedz owoce i warzywa, z nimi zdrowia ci przybywa!" - szkolny konkurs literacki na najładniejszą rymowankę na temat owoców i warzyw.

Zobacz album fotograficzny

Apel podsumowujący program - inscenizacja „Bajka o witaminkach”

Zobacz album fotograficzny

PLAN DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU
"OWOCE I WARZYWA W SZKOLE"

TERMIN

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

  VI 2017

- Rekrutacja uczniów.

- Uzyskanie zgody rodziców na udział dzieci w programie.

Dyrektor, wychowawcy              klas 0-III

 

 do 8 IX 2016

Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w programie.     

Dyrektor

 

 do 25 IX  2016

Podpisanie umowy z dostawcą.

Dyrektor

 

  X  2017

Upowszechnienie informacji o programie „Owoce i warzywa w szkole”:
- umieszczenie w widocznym miejscu, w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły - plakatu, informującego, że spożywanie owoców i warzyw jest dofinansowane przez UE;                    
-zamieszczenie na stronie internetowej szkoły treści informujących o realizacji programu;                                                                      
- poinformowanie rodziców na zebraniach o realizacji programu, jego celach , założeniach, sposobach  realizacji:                                                             

wychowawcy klas
0 - III

 

  X 2017

Owoce, warzywa na start ! :
-inauguracja realizacji programu, pogadanka nt. konieczności spożywania  owoców   i warzyw, ich walorów odżywczych, zdrowotnych i smakowych;    
- Wspólna, pierwsza degustacja owoców
i warzyw na świetlicy szkolnej;

wychowawcy,            uczniowie
klas 0-III

 

  X 2017

Lekcja zdrowego odżywiania -
wspólne przygotowanie i spożywanie surówki, zachowywanie zasad higieny i estetyki.

nauczyciel przedszkola

 

  XI  2017

O warzywach i owocach w literaturze :
-  
słuchanie i czytanie wierszy znanych  polskich poetów dla dzieci;
- wykonywanie ilustracji i sylwet do inscenizacji wierszy;

wychowawcy,   uczniowie  klas 0-III

 

  I  2018

Chcesz zdrowo się odżywiać? - Jedz owoce i warzywa !
szkolny konkurs  literacki na najlepszą rymowankę nt. owoców i warzyw;

- prezentacja  na gazetce na korytarzu szkolnym;

 

wychowawcy,

 

uczniowie kl. II-III;
 

 

  III  2018

Zawsze zdrowo, witaminowo i kolorowo... szkolny konkurs plastyczny, tworzenie gazetki tematycznej z wykonanych prac;

- wspólne wykonanie plakatu podczas zajęć świetlicowych;

nauczyciel świetlicy, chętni uczniowie

 

  III 2018

Oowocowo - warzywna zgaduj-zgadula.
 

wychowawcy, uczniowie kl. 0-III

 

  VI 2018

 Z witaminami na wakacje - apel podsumowujący program;

wychowawcy, uczniowie kl. 0-III