Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Logowanie
Aktywna Tablica Od grosika do złotówki Akademia Bezpiecznego Puchatka Szklanka mleka WF z klasą Bezpieczna i przyjazna szkoła Owoce i warzywa w szkole

Realizowane programy i projekty

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła to program rządowy na lata 2014-16, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

W programie przyjęto cele szczegółowe dotyczące:

  • kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki;
  • zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
  • promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

LP.

DZIAŁANIA:

ODPOWIEDZIALNI:

TERMIN REALIZACJI:

 

1.

Upowszechnianie informacji
o programie.

J. Sierakowska

M. Frontczak

IX 2014
IX 2014 -
XII 2015

 

2.

Edukacja rodziców: „Jak kochać
i wymagać.”

E.Piętka

III 2015

 

3.

Edukacja rodziców: „Problemy środowiska szkolnego w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.”

Ł.Żmieńka

IX 2015

 

4.

Edukacja rodziców: „Zasady i granice
w profilaktyce problemowych zachowań dzieci w młodszym wieku szkolnym.”

A.Poniszewska

XII 2015

 

5.

Wykonanie zbiorowych plakatów pod hasłem: ,,Przyjazna szkoła!”
Zorganizowanie wystawy na szkolnym korytarzu.

uczniowie
i wychowawcy
klas 0-VI
J.Sierakowska

III 2015

 

6.

Zawody sportowe pod hasłem:    ,,Prowadzimy zdrowy i aktywny styl życia!”

J.Sierakowska (kl. I-III)

E. Piętka (kl. IV-VI)

III 2015

7.

,,Mini play back show’’ – konkurs muzyczny dla klas 0-VI

J. Sierakowska
wychowawcy

VI 2015

8.

„Zdrowy styl życia” – konkurs na najzabawniejszą reklamę dla klas starszych.

J. Sierakowska

wychowawcy kl. IV-VI

VI 2015

9.

„Kształtowanie umiejętności psycho- społecznych uczniów w praktyce szkolnej”– warsztaty dla uczniów kl.4-6

J. Sierakowska

M. Galant

IX 2015

10.

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE:
I. „Agresja i przemoc, zapobieganie
i reagowanie.”

II. „Cyberprzemoc”

III. „Zachowania żywieniowe, zaburzenia odżywiania”.

IV. „Aktywność fizyczna – zdrowy styl życia.”

 

J. Sierakowska

Ł. Żmieńka

M. Galant

 

E. Piętka

 

III 2015

V/VI 2015

IX/X 2015

 

XI/XII 2015

11.

,, Kryteria oceny ryzyka wystąpienia agresji i przemocy w szkole’’- debata dla nauczycieli.

J. Sierakowska

X/XI 2015

12.

POGADANKI PROFILAKTYCZNE:

„Przemoc rówieśnicza.”

„Veto wobec agresji i przemocy.”

„Stop cyberprzemocy!”
E. Jagielska

M. Galant

H. Trzeciak
IV 2015

V 2015

VI 2015

13.

Sprawozdanie z realizacji programu.

J.Sierakowska

XII 2015