Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Logowanie

Dla Rodziców

Zebrania z rodzicami

                               

Szkolna procedura kontaktów z Rodzicami

 

      

1.   Spotkania z rodzicami odbywają się w określonych terminach lub po wcześniejszym umówieniu.

2.    Miejscem udzielania informacji o uczniu jest wyłącznie szkoła.

3.    Szkoła nie udziela informacji o dziecku telefonicznie.

4.    Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.

5.   Raz w tygodniu każdy nauczyciel, o ustalonej godzinie jest do dyspozycji rodziców.

6.    Nauczyciel w trakcie lekcji i dyżurów nie przyjmuje rodziców.

7.   O zagrożeniu oceną niedostateczną rodzice powiadamiani są pisemnie miesiąc przed zakończeniem semestru.

8.     Rodzice pozostawiają wychowawcy kontaktowy numer telefonu.

9.    Wszelkie uwagi i wnioski, dotyczące funkcjonowania szkoły, rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę.

10.    Rodzice i nauczyciele, w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury.                       Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2017/18


 12 IX - spotkanie organizacyjne o godz.16.00


Zmiana terminu powinna być podana rodzicom 3 dni przed spotkaniem.