Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Logowanie
"Dobry start - lepsza pszyszłość" O projekcie aktualności zajęcia pozalekcyjne harmonogram zajęć

Projekt EFS 2010

"Dobry start - lepsza pszyszłość"

 

 

                              

 

                       

 

Projekt pod tytułem

"Dobry start - lepsza przyszłość"

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany w ramach priorytetu IX

"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic

w jakości usług edukacyjnych

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki