Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Logowanie
Regulaminy Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2017/2018 ICIM Biblioteka Czytelnictwo Ciekawostki ze Świata Książek Wydarzenia

Biblioteka

Regulaminy

 

REGULAMIN

 

biblioteki szkolnej

 

 

 •       Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Gminy Łęczyca.
 •      Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko.
 •      Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
 •      Uczniowie przygotowują się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 •      Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 •      Ze słowników i encyklopedii można korzystać tylko w czytelni.
 •      Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.
 •      Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 •      Za książki przekazane do pracowni odpowiedzialni są opiekunowie pracowni.
 •      W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 •     W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.
 •      Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

 

REGULANIM  

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

 

 

 •       Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki, a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
 •      Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i  pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 •     Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.
 •      Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
 •      W ICIM  obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 •     Komputer może być wykorzystany do przeglądania dyskietek, CD- ROM-ów i płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępnione są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zwartości programem antywirusowym.
 •      Zabrania się :
 •       składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych.
 •       dokonywania jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
 •       kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych
 •     Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z ICIM informując o tym dyrektora.