Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Logowanie
Aktywna Tablica Od grosika do złotówki Akademia Bezpiecznego Puchatka Szklanka mleka WF z klasą Bezpieczna i przyjazna szkoła Owoce i warzywa w szkole

Realizowane programy i projekty

Od grosika do złotówki

III EDYCJA SZKOLNA

   

        W grudniu 2015r. uczniowie klasy drugiej przystąpili do realizacji projektu Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki, przygotowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  i Fundację PZU.  W naszej szkole to  już trzeci rocznik drugoklasistów, który rozpoczął swoją przygodę z Grosikiem - przewodnikiem  międzygalaktycznej podróży, w trakcie której uczniowie wzbogacają swoją wiedzę i nabywają nowe umiejętności dotyczące : bezpieczeństwa, finansów i oszczędzania.  W naszej podróży dzielnie wspierają nas rodzice.

Aktualności

MARZEC - Planeta Skarbonka

 • Poznaliśmy sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś.
 • Dowiedzieliśmy się jak można oszczędzać pieniądze.
 • Dowiedzieliśmy się jak można bezpiecznie przechowywać i lokować pieniądze.
 • Poznaliśmy zasady zdrowego odżywiania.

LUTY - Planeta Portfelik

 • Dowiedzieliśmy się , w jaki sposób dorośli zarabiają pieniądze.
 • Poznaliśmy wygląd i zastosowanie karty płatniczej.
 • Poznaliśmy znaczenie i potrzebę pracy.
 • Dowiedzieliśmy się, że nie za każdą pracę otrzymuje się pieniądze.
 • Poznaliśmy różne sposoby pomocy innym.
 • Wiemy, kto dba o nasze bezpieczeństwo.

STYCZEŃ - Planeta Grosik

 • Poznaliśmy podstawowe pojęcia dotyczące pieniędzy.
 • Rozumiemy znaczenie pieniędzy w życiu rodziny.
 • Poznaliśmy bezpieczne sposoby spędzania ferii zimowych.
 • Utrwaliliśmy zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych.

Zobacz album fotograficzny

 

II EDYCJA SZKOLNA

 

        W grudniu 2014 roku dzieci  z klasy drugiej przystąpiły do projektu ,,Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki’’ z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa.

         W czasie  realizacji projektu będą doskonalić procesy poznawcze oraz kształtować nawyki oraz postawy warunkujące sprawne  i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Jest to dla uczniów bardzo ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowania innymi zasobami. Dzieci podczas tych zajęć będą podróżować po galaktyce i będą realizować złożone zadania dydaktyczne. Odwiedzą następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka. Uczniowie będą dokumentowali realizację poszczególnych zadań w swoich osiągnięć w ,,Dzienniku podróży’’. Realizacja projektu będzie trwała 10 miesięcy.

 

Aktualności

LUTY - Planeta Portfelik

Bezpieczne ferie z Grosikiem – poznajemy zasady spędzania bezpiecznie czasu wolnego.

Moje wiedza zebrana na planecie Portfelik – praca z dziennikiem podróży.

Praca plastyczna - ,,Mój portfelik”.

Pojęcia, które już znam.

Wiem, kogo prosić o pomoc  - utrwalamy numery telefonów alarmowych.

Zobacz album fotograficzny

STYCZEŃ – Planeta Grosik

Moje wiadomości zdobyte na planecie Grosik – praca z dziennikiem podróży.

Praca plastyczna – ,,Grosik w podróży międzygalaktycznej”.

Poznajemy monety i banknoty, poznajemy pojęcia: złoty i grosz, uczymy się liczyć pieniądze.

Zobacz album fotograficzny

GRUDZIEŃ - Przygotowanie do podróży

Praca plastyczna - ,,Jak wyobrażamy sobie Grosika”.

Praca plastyczna - ,,Tworzymy rakiety, którymi polecimy w podróż międzygalaktyczną”.

Zobacz album fotograficzny

 

I EDYCJA SZKOLNA 

Projekt "Od grosika do złotówki" przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości posiada następujące cele:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
 •  nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się  i unikania ryzyka oraz wiedzy o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń,
 • inspirowanie uczniow do realizowania własnych pomysłów,
 • wspomaganie ich samodzielności w uczeniu się,
 • rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki.

   

    Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną.

    Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Aktualności

28.11.2014 r. - w miesaicu listopadzie podczas Grosikowych wędrówek zebrano i podsumowano wiedzę oraz umiejętnosci zdobyte podczas podrózy. Na podsumowanie projektu zaproszono rodziców trzecioklasistów i nauczyciela stazystę. Podczas spotkania panowała mila atmosfera, a rodzice wraz z Panią Dyrektor podziwiali to, czego nauczyły się dzieci podczs wielomiesięcznej podrózy z Grosikiem.

Album fotograficzny - cz.I
Album fotograficzny - cz.II

31.10.2014 r. - W miesiącu październiku podczas Grosikowych wędrówek  dużo czasu poświęcono bezpiecznym i niebezpiecznym zachowaniom w szkole.  W czasie realizacji bloku tematycznego Grosikowe oszczędzanie dzieci utrwaliły wiedzę dotyczącą różnorodnych form oszczędzania (pieniędzy, zdrowia, przyrody, wody) i racjonalnego wydawania pieniędzy. Doskonaliły też umiejętność podejmowania trafnych decyzji finansowych oraz zdobyły wiedzę na temat sposobów ubezpieczenia się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.

Zobacz album fotograficzny

26.09.2014 r. - W tym miesiącu Grosik wspólnie z dziećmi wspominał wakacje. Podczs grosikowych wspomnień poznały euro i kraje należące do jej strefy, utrwaliły zasady bezpiecznego przechowywania pieniędzy oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w drodze do szkoły (pieszo, autobusem, samochodem, rowerem). Jak zawsze, zmagały się z zadaniami tekstowymi dotyczacymi obliczeń pieniężnych.

Zobacz album fotograficzny

W czasie wakacji będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz oszczędzania i stosować je na co dzień.

26.06.2014 r. - Wspólna wyprawa w tym roku szkolnym dobiegła końca. Dzieci bawiąc się utrwaliły pojęcia: gotówka, dług i depozyt, dowiedziały się, jak bezpiecznie przechowywać pieniądze podczas wakacyjnych wyjazdów. Rozmawiały o tym, jak bezpiecznie i przyjemnie spędzić wakacje. Na koniec opisały swoje wrażenia z zakończonej podróży.

Zobacz album fotograficzny

30.05.2014 r. - Zakończyla się Majówka z Grosikiem.. Podczas tej niezwykłej wyprawy uczniowie poszerzyli wiedzę na temat ochrony środowiska, aby żyło się w nim bezpieczniej, poznali zasady segregacji odpadów oraz pojęcie "recyklingu". Dzieci bawiąc się, przeliczali pieniądze oraz utrwalali pojęcia związane z edukacją finansową.

Zobacz album fotograficzny

28.04.2014 r. - Minął czwarty miesiąc podróży po wyjątkowej planecie  "Zabawka". Tym razem uczniowie omawiali wpływ reklamy na udane zakupy oraz nauczyli się, jak racjonalnie wydawać pieniądze. Dużo czasu pświęcili na poznanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze i bezpiecznej zabawy.

Zobacz album fotograficzny

28.03.2014 r. - Minął kolejny miesiąc podrózy. Na planecie Skarbonka dzieci odkryły różne sposoby oszczędzania oraz możliwości bezpiecznego lokowania pieniędzy. Poznały także zasady prawidłowego odżywiania. Jak zawsze, wielkim zainteresowaniem cieszyły się zadania w "Dzienniczku podróży".

Zobacz album fotograficzny

27.03.2014 r. - Dziś uczniowie wypełniali ankiety ewaluacyjne dotyczące projektu "Od grosika do złotówki". Zadania w ankietach odnosiły sie do róznych treści realizowanego programu.

Zobacz album fotograficzny

27.02.2014 r. - Kosmiczna podróż po planecie Portfelik zakończona. Podczas podróży dzieci poznały sposoby zarabiania pieniędzy przez dorosłych, odkryły wartość i potrzebę pracy oraz dowiedziały się, że nie za każdą pracę otrzymuje się zapłatę. Utrwaliły też nazwy zawodów ludzi, dbających o nasze bezpieczeństwo i numery alamowe. Ciekawym elementem podróży było poznanie wyglądu i zastosowania karty płatniczej oraz wykonanie portfelika i grosikowej czapeczki.

Zobacz album fotograficzny

17.01.2014 r. - Kosmiczna podróż na planecie Grosik zakończona. Bawiąc się uczniowie poznali monety i  banknoty, nauczyli się je liczyć, poznali pojęcia ( awers, rewers, nominał, bilon) oraz regulamin wyprawy i zasdy bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Zrozumieli również, jak ważne są pieniądze w zyciu rodziny.

Zobacz album fotograficzny

 

19.12.2013 r. - Grosik zaprosił uczniów do międzygalaktycznej podróży. Podczs zajęć dzieci, m.in. poznały piosenkę "Od grosika do złotówki" oraz wykonały w grupach rakietę - "kapsułę mądrości". Celem zajęć wprowadzających do projektu było zainteresowanie uczniów problematyką finansową.

Zobacz album fotograficzny

  26.11.2013 r. - Odbyło się spotkanie, na którym zapoznano rodziców z założeniami i sposobem realizacji projektu "Od grosika do złotówki" oraz określono rolę rodziny w jego realizacji.