Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Logowanie
Aktywna Tablica Od grosika do złotówki Akademia Bezpiecznego Puchatka Szklanka mleka WF z klasą Bezpieczna i przyjazna szkoła Owoce i warzywa w szkole

Realizowane programy i projekty

Aktywna Tablica

AKTYWNA TABLICA

 

 

 

     W dniu 27 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyło się spotkanie Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego we współpracy z WODN Łódź w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie TIK „Aktywna Tablica”.

 

     Międzyszkolną Sieć Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego stanowią przedstawiciele następujących placówek oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej,
 • Zespół Placówek Edukacyjno  – Wychowawczych w Łęczycy,
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej,
 • Szkoła Podstawowa w Błonia,
 • Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnym w Sługach/Nowym Gaju,
 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

we współpracy z konsultantami WODN Łódź p. Dorotą Zając i p. Anną Pilichowską.

 

E – koordynatorami sieci w w/w szkołach są następujący nauczyciele:

 • SP Leźnica Mała – p. Matczak Aleksandra,
 • ZPEW w Łęczycy – p. Krawczak Iwona,
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej – p. Lewandowska Elżbieta,
 • SP Błonie – p. Miksa Adrianna,
 • SP Sługi – p. Grabarczyk Katarzyna,
 • SP Sługi/Nowy Gaj – p. Kuropatwa Monika,
 • SP Piątek – p. Psiurska – Wujcik.

 

     W ramach tego programu szkoły podstawowe wyposażone sa m.in.: w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy ineraktywne monitory dotykowe. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Szkoła mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na  zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wynosiła 17,5 zł.

     Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela.

     W naszej szkole zakupiony sprzęt został zamontowany 4 stycznia 2018 r. w 2. salach lekcyjnych.

     Powołanie Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Szkól Powiatu Łęczyckiego ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu, rozwijanie współpracy nauczycieli skupionych wokół tego Programu poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami, wspólne działania na rzecz podwyższania jakości pracy nauczyciela z wykorzystaniem TIK.

     Nauczyciele, pod opieką i we współpracy z konsultantami WODN, zaplanowali harmonogram wspólnych działań dotyczących wdrożenia i stosowania TIK w procesie nauczania.

     Informacje ukazały się na portalu społecznościowym https://ele24.net, oraz na stronach internetowych szkól i placówek współpracujących w Sieci.

     

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

Aktywna_Tablica_-_sprawozdanie.pdf