Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Logowanie
Historia Czasy obecne Hymn szkoły Rozkład dzwonków Nasza mała Ojczyzna

O szkole

Czasy obecne

Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej jest jedną z pięciu „podstawówek” na terenie gminy, której organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Łęczycy. Od 2004 roku dyrektorem szkoły jest mgr Dorota Góralska. Dzięki staraniom dyrekcji i władz lokalnych w ciągu ostatnich czternastu lat wykonano szereg remontów wewnątrz budynku,  odnowiono elewację zewnętrzną, wybudowano wielofunkcyjne boisko oraz wyposażono klasy w tablice interaktywne.

        Obecnie nasi uczniowie mają do dyspozycji 8 klasopracowni, w tym 3 dostosowane do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej oraz 2 sale przedszkolne z pełnym wyposażeniem do nauki i zabawy. Ponadto szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz świetlicą i stołówką z zapleczem kuchennym. Dzięki środkom uzyskanym z EFS szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej.
         W bieżącym roku szkolnym do placówki uczęszcza 101 uczniów klas I - VIII i 37 dzieci do oddziałów przedszkolnych z Leźnicy Małej i okolicznych wsi (Borek, Borów, Bronno, Wąkczew, Prusinowice, Zduny). Większość dzieci dowożonych jest do szkoły gimbusem.